PODCAST


Học sinh với “Nếp sống thanh lịch, văn minh”

[Bản tin Phát thanh Măng non tháng 1/2022 của Đoàn trường và Liên Đội Trường Nguyễn Siêu]

Văn hóa Tết dương lịch các quốc gia

[Chương trình Phát thanh Măng non tạm biệt năm 2021, chào đón năm 2022 của Liên Đội Trường Nguyễn Siêu]

Phát thanh Măng non chào đón Giáng sinh 2021

[Bản tin tháng 12 của Liên Đội Trường Nguyễn Siêu]

"Tiếp bước cha anh"

Chào mừng thầy cô và các bạn đến với chương trình phát thanh của Đoàn thanh niên trường Nguyễn Siêu! Mời thầy cô và các bạn lắng nghe chương trình phát thanh “Chào mừng 77 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam - Tiếp bước cha anh”.

"Trường Nguyễn Siêu Ca"

[ Bài hát chính thức của Trường Nguyễn Siêu được trình bày bởi đoàn quân nhạc và tập thể Người Nguyễn Siêu. ]

Phát thanh Măng non: “Chào mừng ngày 20/11”

Chào mừng thầy cô và các bạn đến với chương trình phát thanh của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Trường Nguyễn Siêu!

Phát thanh Măng non: “Thầy cô của chúng con”

Chào mừng thầy cô và các bạn đến với chương trình phát thanh của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Trường Nguyễn Siêu!

Phát thanh Măng non: “Tri ân thầy cô”

Chào mừng thầy cô và các bạn đến với chương trình phát thanh của Đoàn trường và Liên Đội trường Nguyễn Siêu.