Công tác Đảng


Đại tá, NGƯT Nguyễn Trọng Vĩnh được trao tặng Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng

Sáng 13/5, Đảng bộ thành phố Hà Nội, Quận uỷ Cầu Giấy đã long trọng tổ chức Lễ trao tặng Huy hiệu cho các Đảng viên lão thành, có nhiều cống hiến cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng và xây dựng Tổ quốc. Đại tá, NGƯT Nguyễn Trọng Vĩnh, Chủ tịch HĐQT trường Nguyễn Siêu vinh dự được nhận Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng.

Trường Nguyễn Siêu đón đoàn kiểm tra công tác Đảng của Quận ủy Cầu Giấy

Chiều ngày 21/4/2022, Đảng ủy Trường THPT Nguyễn Siêu đã đón đoàn kiểm tra công tác Đảng của Quận ủy Cầu Giấy (Theo quyết định số 967-QĐ/QU ngày 23/3/2022 của Quận ủy Cầu Giấy).

Dưới lá cờ Đảng, thầy cô là đồng chí của tôi

Tôi là một đảng viên trẻ đã có tám năm làm việc tại các cơ quan báo chí - truyền thông và từng có thời gian sinh sống tại nước ngoài. Năm 2019, tiếp nối truyền thống cách mạng của gia đình, tôi phấn đấu trở thành quần chúng ưu tú, được cấp trên cử đi học cảm tình Đảng và được kết nạp Đảng vào ngày 3 tháng 2 năm 2020. Cũng trong thời gian này, công việc của người làm báo đã đưa tôi trở về mái trường xưa yêu dấu và bắt đầu tham gia vào dự án kỉ niệm 30 năm thành lập trường Nguyễn Siêu.

Đảng bộ Trường Nguyễn Siêu và 30 năm lịch sử

(Tư liệu trích từ cuốn Biên niên sử 30 năm Trường Nguyễn Siêu "Sáng cùng thời gian" chuẩn bị ra mắt nhân kỷ niệm 30 năm thành lập trường.)

Cập nhật các văn bản công tác của Đảng

(Nghị quyết, Kế hoạch, Quyết định, Quy định, Hướng dẫn...)

Sinh hoạt chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách HCM

Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Kế hoạch số 40-KH/QU ngày 04/10/2021 của Quận ủy Cầu Giấy về việc thực hiện Kết luận số 01- KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05 “về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”,

"Tự soi, tự sửa"

Thực hiện Hướng dẫn số 04-HD/QU, ngày 18/02/2022 của Quận ủy Cầu Giấy về Hướng dẫn nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Kết luận, Quy định của Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII); tổ chức đợt sinh hoạt chính trị về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị,

Hướng dẫn số 01-HD/ĐU ngày 25/02/2022

Thực hiện Hướng dẫn số 40-HD/QU ngày 18/02/2022 của Ban Thường vụ Quận ủy Cầu Giấy, Đảng ủy trường THPT Nguyễn Siêu xây dựng Hướng dẫn số 01-HD/ĐU ngày 25/02/2022 về "Nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Kết luận, Quy định của Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII); tổ chức đợt sinh hoạt chính trị về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị"

"Đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị..."

Thực hiện kế hoạch số 60-KH/QU ngày 18/02/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ Quận Cầu Giấy, Đảng ủy trường THPT Nguyễn Siêu ban hành và triển khai thực hiện Kế hoạch số 12-KH/ĐU ngày 23/02/2022