PODCAST


"Tiếp bước cha anh"

Chào mừng thầy cô và các bạn đến với chương trình phát thanh của Đoàn thanh niên trường Nguyễn Siêu! Mời thầy cô và các bạn lắng nghe chương trình phát thanh “Chào mừng 77 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam - Tiếp bước cha anh”.

"Trường Nguyễn Siêu Ca"

[ Bài hát chính thức của Trường Nguyễn Siêu được trình bày bởi đoàn quân nhạc và tập thể Người Nguyễn Siêu. ]

Phát thanh Măng non: “Chào mừng ngày 20/11”

Chào mừng thầy cô và các bạn đến với chương trình phát thanh của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Trường Nguyễn Siêu!

Phát thanh Măng non: “Thầy cô của chúng con”

Chào mừng thầy cô và các bạn đến với chương trình phát thanh của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Trường Nguyễn Siêu!

Phát thanh Măng non: “Tri ân thầy cô”

Chào mừng thầy cô và các bạn đến với chương trình phát thanh của Đoàn trường và Liên Đội trường Nguyễn Siêu.