Ấm mối tình Trường Nguyễn Siêu

11:53 19/12/2022

Bài hát quý do nhạc sĩ Mộng Lân sáng tác tặng thầy trò Trường Nguyễn Siêu vào mùa thu năm 1996, nhân kỷ niệm 5 năm thành lập trường