Lịch sử, ý nghĩa ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh 26/3

09:00 23/03/2023

[Bản tin Phát thanh Măng non của Đoàn trường và Liên Đội Trường Nguyễn Siêu]

Mời thầy cô và các bạn click vào tab bên dưới để nghe bản tin:

 

Các bạn thân mến!

Dân tộc ta có một lòng nồng nàn yêu nước và ý chí quật cường không ngừng phấn đấu vươn lên. Với tinh thần ấy, ý chí ấy, được Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại vững tay chèo lái con thuyền cách mạng Việt Nam trong 2 cuộc kháng chiến trường kỳ chống lại bọn thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược, cách mạng Việt Nam đã không ngừng lập nên những chiến công hiển hách lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu... Những thắng lợi ấy đã ghi bao mốc son chói lọi làm rạng ngời trang sử vẻ vang của dân tộc Việt Nam – dân tộc anh hùng. Trong những thành tích đáng tự hào ấy, có phần đóng góp không nhỏ của các thế hệ Đoàn viên, thanh niên.

Ngược dòng thời gian, hôm nay, mình sẽ giúp các bạn ôn lại đôi nét về lịch sử, ý nghĩa ngày 26 tháng 3 - Thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh

Các bạn thân mến!

Mùa xuân năm 1931, từ ngày 20 đến ngày 26/3, tại Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 2, Trung ương Đảng đã dành một phần quan trọng trong chương trình làm việc để bàn về công tác thanh niên và đi đến những quyết định có ý nghĩa đặc biệt, như các cấp ủy Đảng từ Trung ương đến địa phương phải cử ngay các ủy viên của Đảng phụ trách công tác Đoàn. Trước sự phát triển lớn mạnh của Đoàn trên cả 3 miền Bắc, Trung, Nam, ở nước ta xuất hiện nhiều tổ chức Đoàn cơ sở với khoảng 1.500 đoàn viên và một số địa phương đã hình thành tổ chức Đoàn từ xã, huyện đến cơ sở. 

Sự phát triển lớn mạnh của Đoàn đã đáp ứng kịp thời những đòi hỏi cấp bách của phong trào thanh niên nước ta. Đó là sự vận động khách quan phù hợp với cách mạng nước ta; đồng thời, phản ánh công lao trời biển của Đảng, của Chủ tịch Hồ Chí Minh vô cùng kính yêu - Người đã sáng lập và rèn luyện tổ chức Đoàn. Được Bộ Chính trị Ban chấp hành Trung ương Đảng và Bác Hồ cho phép, theo đề nghị của Trung ương Đoàn thanh niên Lao động Việt Nam, Đại hội toàn quốc lần thứ 3 họp từ ngày 22 - 25/3/1961 đã quyết định lấy ngày 26/3/1931 (một ngày trong thời gian cuối của Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ 2, dành để bàn bạc và quyết định những vấn đề rất quan trọng đối với công tác thanh niên) làm ngày thành lập Đoàn hàng năm. Ngày 26/3 trở thành ngày vẻ vang của tuổi trẻ Việt Nam, của Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh quang vinh.

Để kỷ niệm ngày lễ trọng đại này, mình mong rằng, toàn thể các bạn Đội viên, Đoàn viên trường ta hãy ra sức thi đua học tập tốt, rèn luyện tốt, giành nhiều bông hoa điểm tốt, tích cực hưởng ứng phong trào “26 bông hoa điểm tốt mừng Sinh nhật Đoàn”, các bạn có đồng ý không?