Hội đồng quản trị

CHỦ TỊCH

ÔNG NGUYỄN TRỌNG VĨNH
  • Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng
  • Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ
  • Nhà giáo ưu tú
  • Công dân Thủ đô ưu tú

 

PHÓ CHỦ TỊCH

BÀ DƯƠNG THỊ THỊNH
  • Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng
  • Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ
  • Huân chương Lao động Hạng Ba
  • Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục
  • Huy chương Vì sự nghiệp Giáo dục

 

ỦY VIÊN

ÔNG NGUYỄN VĨNH HẠNH
  • Tiến sĩ CNTT