"NGUYENSIEUER"

20:00 14/02/2023

[ Sáng tác của cựu học sinh Khôi Vũ ]

Nghe bản demo của ca khúc tham dự cuộc vận động sáng tác "Nguyễn Siêu trong tôi" của CHS Khôi Vũ bằng cách click vào tab dưới đây: