Hướng tới Ngày thành lập Đội TNTP Hồ Chí Minh 15/5

09:00 12/05/2022

[Bản tin Phát thanh Măng non của Đoàn trường và Liên Đội Trường Nguyễn Siêu]

Mời thầy cô và các bạn click vào tab bên dưới để nghe bản tin:

 

Các bạn thân mến!

Đội Thiếu niên Tiền Phong Hồ Chí Minh là một tổ chức cộng sản dành cho thiếu niên nhi đồng do Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản Việt Nam sáng lập ngày 15 tháng 5 năm 1941. Năm nay đội đã thành lập được 81 năm, vậy chúng ta sẽ cùng tìm hiểu lịch sử hình thành của đội ngày hôm nay nhé!

Sau khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, phong trào cách mạng nước ta phát triển mạnh mẽ. Nơi nào có chi bộ Đảng và tổ chức Đoàn thì nơi đó có tổ chức Đội Thiếu nhi hoạt động giúp cách mạng. Trong phong trào công nông (1930-1931), tại các chi bộ ở Nghệ An, Hà Tĩnh, Thái Bình đã tập hợp được nhiều đội viên thiếu niên cách mạng sinh hoạt trong các đội Đồng Tử quân. Trong các đội Đồng Tử quân có những đội viên gan dạ nhạnh nhẹn được giao nhiệm vụ liên lạc, đưa thư từ, rải truyền đơn. Trong phong trào Dân chủ (1936-1939), dưới sự lãnh đạo của Đoàn Thanh niên Dân chủ, nhiều tổ chức Hồng Nhi đoàn được thành lập ở một số tỉnh như Hà Đông, Nam Định, Hải Phòng....Nhiều đội viên hoạt động rất hăng hái trong các đội kịch, đội múa, đội ca nhạc, đội bóng... Tổ chức Đội Thiếu niên đã từng bước được hình thành.

Tháng 5 năm 1941, Hội nghị lần thứ 8 của Trung ương Đảng do lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc chủ trì. Hội nghị đã quyết định thành lập Hội Nhi đồng cứu vong là đòan thể cứu quốc của trẻ em từ 10 – 11 tuổi trở lên đến 15 tuổi và giao cho Đoàn phụ trách công tác thiếu nhi. Đội nhi đồng cứu quốc có nhiệm vụ: Làm giao thông liên lạc, canh gác bảo vệ các cuộc họp của Đảng, là lực lượng dự bị đánh Tây đuổi Nhật.

Đến ngày 30 tháng 1 năm 1970, Đội nhi đồng cứu quốc được đổi tên thành Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, có nhiệm vụ thực hiện theo năm điều Bác Hồ dạy:

1. Yêu Tổ quốc, yêu đồng bào

2. Học tập tốt, lao động tốt

3. Đoàn kết tốt, kỷ luật tốt

4. Giữ gìn vệ sinh thật tốt

5. Khiêm tốn, thật thà, dũng cảm

Đội TNTP Hồ Chi Minh thành lập cho thấy thiếu niên, nhi đồng đã có tổ chức của mình. Tổ chức đội được thành lập có vai trò to lớn trong việc hình thành và phát triển toàn diện nhân cách của thiếu niên nhi đồng, tạo điều kiện cho các em rèn luyện và trưởng thành.

Các bạn thân mến!

Chương trình phát thanh đến đây là kết thúc, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình lần sau!