Phát thanh Măng non Kỷ niệm 78 năm thành lập QĐND Việt Nam

10:48 22/12/2022

Mời các thầy cô, các bạn theo dõi chương trình Phát thanh Măng non chủ đề Kỷ niệm 78 năm thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam của tác giả Nguyễn Hoàng Thảo My (10IG2E1).

78 năm qua, dưới sự lãnh đạo đúng đắn và sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam, phát huy truyền thống anh hùng của dân tộc trong quá trình dựng nước và giữ nước, tinh thần kiên cường, bất khuất của dân tộc, được nhân dân hết lòng tin yêu, đùm bọc, giúp đỡ, Quân đội nhân dân Việt Nam đã vượt lên mọi khó khăn gian khổ, sẵn sàng chiến đấu hy sinh, từng bước trưởng thành, lớn mạnh.

Ngay trong những ngày đầu mới ra đời, Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân đã mưu trí, dũng cảm chiến đấu và lập nên chiến công Phai Khắt, Nà Ngần, tiêu biểu cho ý chí quyết chiến, quyết thắng của Quân đội nhân dân Việt Nam. Chiến công nối tiếp chiến công, Quân đội ta đã cùng với toàn dân tiến hành cuộc Tổng khởi nghĩa, đưa Cách mạng Tháng Tám năm 1945 đến thắng lợi, lập nên nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà, Nhà nước Công nông đầu tiên ở Đông Nam Á. Trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, với tinh thần "Quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh", Quân đội đã làm nòng cốt cùng toàn dân và các lực lượng vũ trang chiến đấu và giành thắng lợi vang dội tại các chiến dịch Việt Bắc (năm 1947) , Biên Giới (năm 1950) và cuộc quyết chiến chiến lược Đông Xuân (năm 1953 - 1954) với đỉnh cao là chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ "lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu".

Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, từ Chiến dịch "Điện Biên Phủ trên không" (năm 1972) đến cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân năm 1975, đỉnh cao là Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử; quân và dân ta đã làm nên Đại thắng mùa Xuân năm 1975; đóng góp cho sự nghiệp độc lập dân tộc, thống nhất Tổ quốc, đưa cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội. Đó là những kỳ tích hào hùng của thời đại Hồ Chí Minh.

Là đội quân cách mạng, do nhân dân làm ra, theo nhân dân mà chiến đấu, 78 năm qua, Quân đội đã dựa vào dân trong thực hiện nhiệm vụ, thậm chí luôn sẵn sàng chiến đấu, hi sinh để bảo vệ tính mạng, tài sản và sự bình yên cho nhân dân; góp phần phổ biến, giáo dục nhân dân thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; chăm lo xây dựng hệ thống chính trị cơ sở, tăng cường "thế trận lòng dân", nhất là ở những địa bàn khó khăn, vùng sâu, vùng xa, hải đảo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.