Tiết học chuyên đề Vật lí cấp Quận: Phương trình cân bằng nhiệt

14:22 14/04/2023

Ngày 12/4/2023, trường THCS & THPT Nguyễn Siêu xây dựng và tổ chức chuyên đề Vật lí cấp Quận mang nội dung "Phương trình cân bằng nhiệt".

Chuyên đề có sự tham gia, dự giờ và đóng góp ý kiến của đồng chí Ngô Tiến Dũng - chuyên viên môn Vật lí, KHTN Phòng GD-ĐT Cầu Giấy, tổ trưởng, nhóm trưởng và giáo viên Vật lí của các trường THCS quận Cầu Giấy.

Giờ học chuyên đề cấp Quận môn Vật lí được thực hiện tại trường Nguyễn Siêu.

Tiết học chuyên đề Phương trình cân bằng nhiệt do cô Nguyễn Kiều Oanh - giáo viên Vật lí trường Nguyễn Siêu đứng lớp được xây dựng với mục tiêu khảo sát các yếu tố ảnh hưởng tới nhiệt lượng một vật thu vào. 

Các con học sinh sôi nổi phát biểu xây dựng phần lí thuyết của giờ học

Ở hoạt động khởi động, sau khi sắp xếp thời gian đun sôi các chất lỏng khác nhau, các con đưa ra dự đoán các yếu tố ảnh hưởng tới nhiệt lượng một vật thu vào: khối lượng, độ tăng nhiệt độ và chất làm vật tới nhiệt lượng một vật thu vào. 

Các con chăm chú tiến hành thí nghiệm trước sự chứng kiến của các giáo viên Vật lí quận Cầu Giấy. Nhiều thầy cô ao ước có được cơ sở vật chất như trường Nguyễn Siêu để học sinh của mình có thể nâng cao kĩ năng thực hành.

Dựa trên các dự đoán đó, các con thiết kế phương án thí nghiệm và tiến hành các thí nghiệm khảo sát. Qua kết quả thí nghiệm với các chất lỏng khác nhau (rượu và nước) và khối lượng khác nhau, các con học sinh đã rút ra được sự phụ thuộc của nhiệt lượng vào 3 yếu tố trên và rút ra được công thức tính nhiệt lượng thu vào của một vật. Cuối bài học các con đã vận dụng kiến thức học được để giải quyết thử thách đặt ra ở phần mở đầu.

Một số nhóm cử đại diện công bố kết quả sau thí nghiệm và đưa ra kết luận

Tiết học chuyên đề, đặc biệt là phần thí nghiệm của các con học sinh đã thu hút sự chú ý, quan tâm của tất cả các giáo viên dự giờ. Sau tiết học, chuyên viên Vật lí Phòng GD-ĐT và các thầy cô giáo bộ môn Vật lí đã có phần thảo luận, trao đổi, đánh giá cao công tác chuẩn bị của giáo viên, sự sáng tạo của tổ chuyên môn và tinh thần học tập của học sinh.

Phần đánh giá, trao đổi và góp ý kiến được tiến hành nhanh chóng ngay sau tiết học chuyên đề