Thông báo: Tạm dừng các kỳ thi Cambridge Tháng 5/2021

17:02 13/05/2021

Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, Trung tâm Khảo thí ủy quyền Cambridge - Trường Nguyễn Siêu (VN236) xin thông báo:

Tạm dừng tất cả các kì thi Cambridge Assessment English (CAE) và Cambridge Assessment International Education (CAIE):

1. Cambridge Assessment English: YLE (Starters, Movers, Flyers) và các kì thi Main Suite (KET*, PET*, FCE*) dự định tổ chức trong tháng 05 năm 2021 cho đến khi có thông báo mới.

2. Cambridge Assessment International Education: kì thi IGCSE, AS level, A level có lịch thi trong tháng 05 năm 2021.

Lịch thi trong tháng 06 năm 2021 sẽ được nhà trường cập nhật sau.

Cha mẹ học sinh và học sinh thường xuyên truy cập email và website nhà trường để nhận được thông tin chính thức kịp thời.

Cha mẹ học sinh vui lòng liên hệ với giáo viên chủ nhiệm để biết thêm chi tiết.

Trân trọng,

HIỆU TRƯỞNG

Nguyễn Thị Minh Thuý