Những cảm nhận của học sinh đầu cấp THPT

12:05 04/09/2021

"Bước vào lớp 10 là bước vào một cấp học mới, là chạm ngõ thời áo trắng – thời thanh xuân tươi đẹp, rực rỡ của mỗi người học sinh. Năm nay chúng mình đã cùng nhau bắt đầu tất cả theo một cách thật đặc biệt…" - một video đầy tâm huyết của học sinh lớp 10AE1.