Chào mừng năm học mới theo phong cách của bạn

17:36 03/09/2021

Hưởng ứng lễ Khai giảng 2021-2022, các lớp đã tự thiết kế sản phẩm chào mừng năm học mới trực tuyến theo ý tưởng, đặc trưng của riêng mình. Một bầu trời phong cách của những NSers xanh hạnh phúc - sáng tư duy!