THU GOM HƠN 300KG GIẤY VÀ PHẾ LIỆU TRONG NGÀY HỘI ĐỔI RÁC LẤY QUÀ LẦN 7

14:38 08/01/2024

Chiều 8/1/2024, Ban Tổ chức Ngày hội Đổi rác lấy quà lần 7 trường Nguyễn Siêu đã thu gom được 264 kg giấy, 25kg bìa, 9kg nhựa, 34kg pin và đổi lại cho học sinh nhiều món quà ý nghĩa như cây cảnh, đồ dùng học tập, kẹo, phong bao lì xì…

Đây là đợt đầu tiên trong năm 2024 của chương trình Đổi rác lấy quà, một hoạt động đã diễn ra thường xuyên tại Nguyễn Siêu nhằm củng cố, nhắc nhở các con học sinh ý thức tiết kiệm, bảo vệ môi trường, hướng đến cuộc sống xanh, sạch, đẹp…

Một số hình ảnh trong Ngày hội Đổi rác lấy quà lần 7