Tập huấn chương trình Cambridge tại trường Nguyễn Siêu

10:00 22/03/2018

Vừa qua, trường Nguyễn Siêu đã tổ chức các lớp tập huấn quan trọng của Đại học Cambridge cho giáo viên chuyên ngành để nâng cao kỹ năng khảo thí nghe, nói, đọc, viết... cũng như cập nhật chương trình dạy - học triển khai theo đúng mô hình chuẩn.

Người phụ trách lớp học nâng cao các kỹ năng là bà Nguyễn Thị Hoài Ân, chuyên viên phụ trách khu vực Đông Nam Á của Đại học Cambridge. Với các lớp học này, giáo viên không chỉ được phổ biến những chuẩn mới của khảo thí mà còn trực tiếp thực hành ngay cùng học sinh.

Trước đó, chương trình dạy - học mới cũng được cập nhật tại lớp đào tạo của chuyên gia Allen Davenport - người chuyên trách phát triển giáo viên cho Đại học Cambridge tại ASEAN.

Tập huấn các kỹ năng khảo thí, khóa học do bà Hoài Ân phụ trách.

Các giám khảo thực hành ngay tại giờ tập huấn cùng học sinh.

Cập nhật chương trình dạy - học mới, do ông Allen Davenport phụ trách.