Mô hình sáng tạo môn Hóa

09:00 07/10/2021

Với chủ đề Liên kết, thầy Nguyễn Đình Lâm và các bạn học sinh lớp 9IG1S2 và 9IG1S3 đã có những mô hình hóa học rất sáng tạo và sinh động. Có những mô hình còn có khả năng giải quyết "cơn đói" nữa. Mời quý vị cùng xem mô hình của các bạn học sinh nhé!