"NGƯỜI LÍNH TRỞ VỀ - NGƯỜI THẦY"

14:21 24/11/2023

Trân trọng giới thiệu chương trình "Người lính trở về" với tiêu đề "Người thầy" - được kênh truyền hình Quốc phòng Việt Nam phát sóng lần đầu lúc 17h45 thứ Ba ngày 21/11/2023; lần hai lúc 15h15 thứ Tư, ngày 22/11/2023, kể câu chuyện cuộc đời và sự nghiệp của Đại tá - NGƯT Nguyễn Trọng Vĩnh.

Chương trình còn được lưu và phát lại trên website qpvn.vn chuyên mục "Người lính trở về", tại link: >>> http://qpvn.vn/tin-video/nguoi-thay.html