CHUYÊN GIA DAVID MUIR CHIA SẺ NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT VỀ TRIẾT LÝ HPL

10:00 07/03/2024

"HPL là một triết lý giáo dục áp dụng mô hình học tập "Nhận thức bậc cao". Triết lý này là thành quả của công trình 40 năm nghiên cứu chuyên sâu của GS.TS Deborah Eyre về phương pháp giáo dục học sinh nhằm khơi gợi và thúc đẩy tiềm năng đạt được thành tích cao nhất của các em..."