Học sinh lớp 2 kể chuyện Bà Triệu qua Rap

09:02 16/12/2020

"Dân ta phải biết sử ta, cho tường gốc tích nước nhà Việt Nam" - Học sử chẳng khó chút nào cùng cô bé Ali Thục Phương (Lớp 2CI1 - Tiểu học Nguyễn Siêu)