Học sinh lớp 1 viết chữ đẹp trực tuyến thế nào?

17:24 10/09/2021

Với học sinh lớp 1, viết chữ đẹp thế nào khi học trực tuyến là một trong những nội dung cha mẹ hết sức quan tâm. Đội ngũ giáo viên Nguyễn Siêu đã có những phương pháp hướng dẫn các con hoàn thành tốt bài học này.

Nhẹ nhàng, kiên nhẫn với các con, hướng dẫn cho các con cách cầm bút, tư thế ngồi, đi từ những nét nhỏ nhất đến hoàn thiện từng chữ cái là cách mà giáo viên lớp 1 giúp học sinh làm quen với chữ. Dạy trực tuyến khiến các cô phải chăm chút hơn đến từng "ô màn hình nhỏ", tăng cường thêm các bước nhỏ, chi tiết trong quá trình tập viết, đồng thời tích cực tuyên dương các bạn tiếp thu nhanh, chữ đẹp làm động lực cho các con.