“Hành trình của năm mới”: Ngày Tổng tuyển cử bầu Quốc hội đầu tiên

08:00 06/01/2021

[ BẠN CÓ BIẾT? Tháng 1/2021 Phần 1 ]

Vòng lặp thời gian tiếp nối nhau đã tạo nên những chặng đường lịch sử, và tháng Một luôn là tháng khởi đầu cho những chuyến hành trình của năm mới. Trong những ngày này, chúng ta hãy cùng điểm lại những dấu mốc quan trọng trong tháng với chương trình Bạn có biết mang chủ đề “Hành trình của năm mới”.

Trong những ngày lễ lớn của dân tộc, tháng 1 tại Việt Nam có những ngày kỉ niệm đặc biệt, như Ngày Tổng tuyển cử bầu Quốc hội đầu tiên của nước Việt Nam dân chủ cộng hòa 6/1/1946; ngày chiến thắng biên giới Tây Nam chống quân xâm lược 7/1/1979; ngày truyền thống học sinh, sinh viên Việt Nam 9/1/1950; ngày Việt Nam ra nhập WTO 11/1/2007… 

Năm 2021 đánh dấu kỉ niệm 75 năm ngày Tổng tuyển cử bầu Quốc hội đầu tiên của nước Việt Nam dân chủ cộng hòa, ngày 6/1/1946, xin mời các bạn cùng chúng tôi tìm hiểu về ý nghĩa của ngày này.

Chính quyền nhà nước Việt Nam được xác lập ngay từ khi Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn độc lập, khai sinh ra Nhà nước Việt Nam dân chủ cộng hòa ngày 2/9/1945. Tuy vậy, Nhà nước đó, xét về mặt pháp lý lẫn phương diện tổ chức bộ máy, vẫn chưa phải là một nhà nước hoàn chỉnh. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ ra rằng: "Phải bầu ngay Quốc hội, càng sớm càng tốt. Bên trong thì nhân dân tin tưởng vào chế độ mình. Trước thế giới, Quốc hội do dân bầu ra sẽ có một giá trị pháp lý không ai có thể phủ nhận được".

Sáng ngày 06-01-1946, tại Hà Nội, Báo Quốc hội số đặc biệt đã trân trọng đăng trên trang nhất ảnh chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng với bút tích của Người: “Khuyên đồng bào nam nữ 18 tuổi trở lên hôm nay tất cả đều đi bỏ phiếu để bầu những người đại biểu xứng đáng vào Quốc hội đầu tiên của nước ta”. Cuộc Tổng tuyển cử ngày 6/1/1946 bầu Quốc hội khóa I đã diễn ra đúng kế hoạch và thắng lợi trên phạm vi cả nước. Trong 71 tỉnh, thành của cả nước, có 89% số cử tri đi bỏ phiếu, nhiều nơi đạt 95%. Cả nước bầu được 333 đại biểu Quốc hội, trong đó có 87% số đại biểu là công nhân, nông dân, chiến sĩ cách mạng, 10 đại biểu là phụ nữ và 34 đại biểu là người các dân tộc thiểu số.

Thắng lợi của cuộc Tổng tuyển cử ngày 6/1/1946, bầu ra Quốc hội đầu tiên của nước Việt Nam dân chủ cộng hòa là thắng lợi của tinh thần yêu nước của toàn thể nhân dân Việt Nam phấn đấu cho một quốc gia độc lập, thống nhất, vì cuộc sống hòa bình, tự do, hạnh phúc.