"Điểm danh" những cái nhất/ đầu tiên đáng tự hào

14:00 13/10/2021

Với tinh thần của người lính Công binh luôn là mũi tiên phong "đi trước đón đầu", Đại tá - NGƯT Nguyễn Trọng Vĩnh - người sáng lập và lãnh đạo Trường Nguyễn Siêu - luôn xác định đưa ngôi trường đi lên bằng quyết tâm và nỗ lực, dám nghĩ dám làm, dám khai phá những lối đi mới...

 

(Trích từ bản thảo cuốn sách Biên niên sử 30 năm Sáng cùng thời gian của Trường Nguyễn Siêu)