Phổ biến, giáo dục pháp luật


Hưởng ứng Ngày Pháp luật năm 2018

“Nâng cao hiệu quả công tác xây dựng, thực thi, bảo vệ pháp luật, ý thức tuân thủ pháp luật, góp phần xây dựng nhà nước liêm chính, hành động, kỷ cương, sáng tạo, hiệu quả; xã hội dân chủ, công bằng, văn minh” là chủ đề của Ngày Pháp luật 9/11/2018.

HS Nguyễn Siêu hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam

Như thường lệ, hằng năm, Trường Nguyễn Siêu thường xuyên tổ chức nhiều hoạt động cho học sinh, giáo viên và công nhân viên toàn trường nhằm hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam và kêu gọi tuân thủ pháp luật một cách nghiêm túc.

Rung chuông Vàng chủ đề tìm hiểu an toàn giao thông

Vừa qua, học sinh lớp 5 toàn trường đã trải qua cuộc thi Rung chuông Vàng chủ đề an toàn giao thông. Cuộc thi hướng đến nâng cao hiểu biết và ý thức chấp hành luật giao thông cho các em, qua đó tiến thêm một bước để trở thành những công dân tốt.