"Học sinh Cầu Giấy tìm hiểu pháp luật về Phòng cháy, chữa cháy" năm 2021

09:19 06/10/2021

Ngày 30/9/2021, Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Cầu Giấy đã phát động tổ chức Cuộc thi trực tuyến Tìm hiểu pháp luật về phòng cháy chữa cháy năm 2021 dành cho học sinh trên địa bàn quận.

1. Đối tượng:
Là các em học sinh từ 10 tuổi trở lên, hiện đang học tập tại các trường Tiểu học, Trung học cơ sở trên địa bàn quận Cầu Giấy.

2. Nội dung thi:
- Nội dung thi gồm các quy định pháp luật liên quan về phòng cháy, chữa cháy: Luật Phòng cháy và chữa cháy; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy năm 2013; Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy; các văn bản hướng dẫn thi hành Luật phòng cháy và chữa cháy...
+ Kiến thức về Luật Phòng cháy và chữa cháy và các văn bản có liên quan.
+ Trách nhiệm của học sinh đối với công tác phòng cháy và chữa cháy.
+ Các kiến thức cơ bản về phòng, chống cháy, nổ.
+ Việc tổ chức thực hiện các biện pháp thực hiện công tác phòng cháy và chữa cháy.
+ Kỹ năng xử lý các tình huống: Phát hiện, cách thức giải quyết, xử lý các tình huống trong công tác phòng cháy và chữa cháy tại trường học và nơi ở.
- Đề thi gồm 02 phần thi với 21 câu hỏi, cụ thể như sau:
+ Phần thi trắc nghiệm: Gồm 20 câu, mỗi câu 01 điểm. Người dự thi trả lời các câu hỏi trắc nghiệm theo phần mềm bộ câu hỏi được thiết kế sẵn với thời gian tối đa là 30 phút. Phần thi trắc nghiệm được phần mềm chấm điểm tự động, kết quả phần thi được hiển thị ngay sau khi người dự thi hoàn thành phần thi gồm: Tổng điểm thi trắc nghiệm và thời gian hoàn thành phần thi.
+ Phần thi tự luận: Gồm 01 câu, tối đa 10 điểm. Người dự thi trả lời 01 câu hỏi tự luận bằng hình thức viết bài không quá 1.000 từ.
Thời gian gửi bài tự luận: Ngay sau khi hoàn thành phần thi trắc nghiệm và phần thi tự luận hoặc gửi phần dự thi tự luận sau nhưng phải trước thời hạn 22h00 ngày 20/10/2021 (Người dự thi đính kèm bài tự luận được chuẩn bị sẵn dưới hình thức file điện tử theo các định dạng sau: .doc, .docx).

3. Hình thức thi:
- Cuộc thi được tổ chức dưới hình thức thi trực tuyến trên môi trường mạng internet.
- Người dự thi tham gia thi trực tuyến trên website của cuộc thi 
https://timhieuphapluatpccccaugiay.com/ và được kết nối trên Cổng thông tin điện tử quận https://caugiay.hanoi.gov.vn/
- Thiết bị sử dụng: Máy vi tính, máy tính bảng, điện thoại thông minh và các thiết bị điện tử khác có kết nối internet.
- Cách thức đăng ký: Mỗi người dự thi chỉ được đăng ký duy nhất 01 tài khoản dự thi bằng tiếng Việt có dấu bảo đảm thông tin chính xác theo Giấy khai sinh. Các thông tin đăng ký cụ thể như sau:
+ Các em học sinh đang học tập tại các Tiểu học, Trung học cơ sở trên địa bàn quận: Ghi rõ Họ và tên, giới tính, ngày-tháng-năm sinh, tên cấp học, tên trường, tên lớp, địa chỉ, số điện thoại của phụ huynh học sinh.

4. Cách thức thi
a) Đối với bài thi trắc nghiệm
Sau khi kê khai thông tin đăng ký dự thi, người dự thi trả lời bài thi trắc nghiệm gồm 20 câu được lựa cho ngẫu nhiên trong Bộ Đề thi được thiết kế sẵn. Thời gian làm bài dự thi tối đa là 30 phút. Thời gian được tính từ lúc người dự thi bắt đầu thi cho đến khi bấm nút kết thúc nộp bài thi trắc nghiệm.
Trong thời gian diễn ra cuộc thi, người dự thi được tham gia thi thử trắc nghiệm nhiều lần và chỉ được nộp bài để tham gia thi trắc nghiệm chính thức 01 lần.
Hết thời gian theo quy định, hệ thống tự động kết thúc bài thi của thí sinh.
Trong quá trình tham gia dự thi, trường hợp do lỗi kỹ thuật, thi sính không làm được hết bài dự thi, thí sinh được đăng ký lại để tham gia dự thi.
b) Đối với bài thi tự luận
Bài viết không quá 1.000 từ và nộp phần thi ngay sau khi hoàn thành bài thi trắc nghiệm. Trường hợp nộp sau thời gian thi trắc nghiệm thì điền lại đầy đủ thông tin để lấy kết quả thông tin phần thi trắc nghiệm sau đó nộp bài thi tự luận nhưng phải nộp trước thời hạn 22h00 ngày 20/10/2021.

5. Thời gian tham gia Cuộc thi
- Thời điểm kết thúc nhận bài dự thi trên hệ thống website của Cuộc thi tại địa chỉ https://timhieuphapluatpccccaugiay.com 22h00 ngày 20/10/2021.
- Tùy tình hình thực tế, Ban Tổ chức cuộc thi có thể gia hạn thời gian tham gia cuộc thi.

6. Bài thi không hợp lệ
- Bài dự thi mà thí sinh đăng ký tài khoản không đúng với nội dung thông tin cá nhân hoặc sử dụng các hình thức can thiệp trái phép hệ thống phần mềm trong quá trình dự thi.
- Bài thi có phần thi tự luận quá 1.000 từ, photocopy, sao chép của bài dự thi khác, bài dự thi giống nhau, sử dụng tiếng nước ngoài, nộp quá hạn so với quy định, làm bài không đúng đối tượng.

Lưu ý: Đối với người tham gia dự thi cố ý chia sẻ thông tin của người khác để dự thi, có hành vi vi phạm về đạo đức, thuần phong, mỹ tục làm ảnh hưởng đến tính nghiêm túc, công bằng, khách quan và an toàn của cuộc thi thì không được công nhận kết quả thi.