HỢP TÁC QUỐC TẾ


TUYỂN SINH CHƯƠNG TRÌNH TRAO ĐỔI HỌC TẬP GIỮA Ý VÀ VIỆT NAM

Liceo Scientifico "Galileo Galilei", cũng như Nguyễn Siêu, là trường trung học nằm trong hệ thống các trường giảng dạy chương trình phổ thông Cambridge. Năm học 2024-2025 này, học sinh hai trường sẽ có cơ hội trao đổi học tập và giao lưu văn hóa tại đất nước của nhau.

CHUỖI TRẠI HÈ QUỐC TẾ 2024 CỦA NSI: ĐA DẠNG, BỔ ÍCH VÀ HẤP DẪN

Tham gia trại hè quốc tế là bước tiền trạm quan trọng cho dự định du học dài hạn; đồng thời trang bị cho học sinh vô vàn các kỹ năng hữu ích như kỹ năng tự lập, giải quyết vấn đề, cải thiện ngôn ngữ,...