BÀI VIẾT CỦA CMHS


"Niềm vui của nhà trường cũng là niềm vui của chúng tôi"

"Năm học nào cũng vậy, phụ huynh là người quan tâm đến sự phát triển của nhà trường, vì nơi đó ươm mầm các thế hệ tương lai của đất nước.

"Chúng tôi sẽ luôn sát cánh cùng với nhà trường"

"Hơn ai hết, phụ huynh chúng ta là người luôn quan tâm đến việc học tập và trưởng thành của con em mình. Chính từ đây - ngôi trường vinh dự mang tên danh nhân văn hóa Nguyễn Siêu - các con em của chúng ta đã được chăm sóc, dạy dỗ, để đem tới mỗi gia đình những niềm hạnh phúc.