Tập huấn sơ cấp cứu theo tiêu chuẩn quốc tế

08:00 01/08/2018

Giáo viên, nhân viên, đáng chú ý là toàn bộ lực lượng giáo viên nước ngoài tại Trường Nguyễn Siêu đã trải qua khóa tập huấn sơ cấp cứu từ ngày 25 đến 27/7/2018 tại trường.

Khóa tập huấn này tuân theo các hướng dẫn về việc thực hiện sơ cấp cứu tại Anh Quốc, phù hợp theo tiêu chuẩn của Hội đồng cấp cứu châu Âu và các quy định của Ofqual cho người lớn và trẻ em (khi bị hóc, bỏng, sốc, bị thương, bị đuối nước, bị ngất...).

Việc tham gia tập huấn thường kì, cập nhật cộng với thực hành giúp người thực hiện sơ cấp cứu có sự tự tin để sử dụng các kĩ năng này khi cần thiết. Bên cạnh đó, các GV, NV tham dự đều được nhận chứng chỉ của khóa tập huấn này.