Kĩ năng quản lý công việc cá nhân dành cho học sinh Nguyễn Siêu

04:16 26/09/2021

Với hàng tá danh sách bài tập và các dự án trong tay, các bạn học sinh ít có khả năng thực hiện công việc ngay nếu không biết cách sắp xếp danh sách công việc một cách hợp lý và chính xác. Sau đây là một số phương pháp đơn giản mà ta có thể ứng dụng cho việc sắp xếp thứ tự công việc cần được ưu tiên.

1. Ma trận Eisenhower (Ma trận quan trọng - khẩn cấp)

- Nhiệm vụ khẩn cấp (urgent tasks) là các hoạt động cần được hoàn thành càng sớm càng tốt vì chúng khắc phục được sự cố đã xảy ra hoặc do các nhiệm vụ khác phụ thuộc vào chúng.

- Nhiệm vụ quan trọng (important tasks) phải được hoàn thành bất cứ lúc nào cho đến khi kết thúc một dự án để đạt được mục tiêu cuối cùng. Tuy nhiên, những nhiệm vụ này không đòi hỏi sự chú ý ngay lập tức và có thể bị hoãn lại (nhưng chỉ trong một khoảng thời gian ngắn).

2. Giải nghĩa Ma trận Eisenhower

- Quan trọng và khẩn cấp (Important and urgent): Các bạn cần hoàn thành các nhiệm vụ này ngay lập tức hoặc càng sớm càng tốt. Chúng là những vấn đề hoặc công việc với deadlines, bằng mọi cách, phải được hoàn thành nếu không chúng có thể hoãn hoặc hủy bỏ một dự án hoàn toàn. Ví dụ: thời hạn bài tập nhóm, thời hạn dự án chung của nhà trường, v.v.

- Quan trọng nhưng không khẩn cấp (Important but not urgent): Các hoạt động này có thể được lên lịch vào một ngày nào đó miễn là trong thời hạn của công việc. Vì vậy, mặc dù không cần phải thực hiện chúng ngay lập tức, nhưng ta vẫn phải chăm sóc chúng cho đến khi kết thúc dự án hoặc đạt được mục tiêu của mình. Ví dụ: lập kế hoạch làm bài tập hằng tuần, lập kế hoạch học bài mới, lập kế hoạch rèn luyện bản thân, v.v.

- Không quan trọng nhưng cấp bách (Not important but urgent): Đây là những nhiệm vụ cần được đáp ứng ngay lập tức nhưng không góp phần vào kết quả học tập. Thông thường, đây là những gián đoạn, gặp mặt hoặc hoạt động nhằm giúp đỡ cá nhân khác và các mục tiêu không liên quan đến hoạt động mà ta đang thực hiện. Điều tốt nhất là chỉ giao chúng cho những cá nhân khác có thời gian rảnh hoặc chuyên môn cho họ. Ví dụ: hỗ trợ bạn bè vẽ tranh (khi bản thân chưa có kinh nghiệm vẽ tranh và đang học trực tuyến), giúp bạn bè đặt đồ trực tuyến (khi đang ôn thi học kỳ), v.v.

- Không quan trọng hay cấp bách (Not important or urgent): Đây là danh sách những công việc gây xao nhãng đến công việc mà ta có thể xóa hoặc để các hoạt động phi sản xuất này sang một bên trong thời gian bận rộn này. Ví dụ: tin đồn từ bạn bè, lướt Facebook, thay đổi hình nền máy tính, v.v.