Kiến tạo cộng đồng giáo dục hạnh phúc tại Nguyễn Siêu

12:24 21/07/2022

Hội nghị Lãnh đạo các trường Cambridge được tổ chức tại trường Nguyễn Siêu ngày 23 tháng 6 vừa qua đã đưa ra 4 định hướng phát triển mới của Cambridge trong thời gian tới. Mở đầu cho các định hướng đó là xây dựng cộng đồng giảng dạy và học tập có ảnh hưởng và được tôn trọng.

Với định hướng xây dựng cộng đồng giáo dục có chất lượng và được tôn trọng, Tiến sĩ Schmidt chia sẻ: Cambridge mong muốn xây dựng một thương hiệu giáo dục bền vững và uy tín, để bất cứ khi nào học sinh và phụ huynh học sinh nghĩ tới chứng nhận học tập được quốc tế công nhận để mở những cánh cửa dẫn tới các trường đại học hàng đầu trên thế giới, chương trình Cambridge sẽ hiện ra đầu tiên. 

Ở Việt Nam, trường Nguyễn Siêu là một trong những cơ sở giáo dục đầu tiên đưa chương trình Cambridge vào giảng dạy. Năm 2023, trường Nguyễn Siêu sẽ kỉ niệm 10 năm hành trình kiến tạo các thế hệ học sinh Cambridge tại Nguyễn Siêu. Chúng ta có quyền tự hào khoe với bạn bè về thành tích học tập xuất sắc của học sinh Cambridge Nguyễn Siêu và hành trình du học của học sinh hệ A Level tại khắp nơi trên thế giới. Thành tích của các con thực sự là niềm tự hào, là điểm sáng khẳng định chất lượng mô hình giáo dục của Nhà trường, cho thấy định hướng phát triển đúng và sát với quan điểm giáo dục mà Cambridge đang hướng tới.

Bên cạnh đó, cần chú ý tới mô hình đồng dạy giữa giáo viên Việt Nam và giáo viên nước ngoài từ năm 2018 để tạo ra một thế hệ giáo viên Việt Nam đủ năng lực và kỹ năng để giảng dạy chương trình Cambridge và từng bước trở thành giáo viên chuẩn quốc tế. Nguyễn Siêu có những thầy giáo, cô giáo tốt nghiệp xuất sắc ngành dạy học bằng tiếng Anh ở đại học sư phạm, và cũng có các thầy cô giáo là du học sinh sau một thời gian chuyên tu tại nước ngoài, các thầy cô đã trở thành giáo viên đồng dạy tại Nguyễn Siêu. 

Việc chủ động tạo ra nguồn lực, triển khai xây dựng nguồn lực tại chỗ đã cho thấy sự sáng tạo và tầm nhìn tiến bộ của Hội đồng nhà trường. Trường Nguyễn Siêu không chỉ tạo ra môi trường giáo dục hiện đại, hội nhập quốc tế mà trường Nguyễn Siêu còn tạo ra nguồn giáo viên chất lượng cao cho xã hội.


Học sinh nhận được gì từ chương trình đồng dạy? Đó là sự phối hợp đa dạng giữa hai cách tiếp cận, từ góc nhìn của giáo viên nước ngoài và giáo viên Việt Nam. Học sinh được quan tâm hơn, thay vì chỉ có một giáo viên bộ môn lên lớp, giờ đây, các con có sự hỗ trợ của hai giáo viên chính thức, không kể tới đội ngũ các giáo viên hỗ trợ ở phòng chức năng. Bài giảng sinh động hơn, học sinh được trở thành trung tâm của lớp học. 

Tạo ra các thế hệ giáo viên dạy các môn học Cambridge chất lượng cao từ nguồn lực tại chỗ của trường Nguyễn Siêu cũng chính là hướng phát triển cộng đồng giáo dục có ảnh hưởng; khi ưu tiên hàng đầu của Cambridge trong và sau dịch bệnh là đảm bảo sự an toàn cho giáo viên và học sinh, cũng như đảm bảo chất lượng giảng dạy ở mức cao nhất có thể.