TINH THẦN THƯỢNG TÔN PHÁP LUẬT TẠI HỌC ĐƯỜNG NGUYỄN SIÊU

10:00 12/10/2023

Hưởng ứng “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa XHCN Việt Nam” (9/11) trong Ngành Giáo dục và Đào tạo năm 2023, Trường THCS và THPT Nguyễn Siêu đã xây dựng kế hoạch cụ thể, thiết thực - phát động trong toàn trường vào ngày 14/10, đợt cao điểm kéo dài từ ngày 15/10/2023 đến ngày 15/11/2023.

Trường Nguyễn Siêu hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam 9/11

Đợt hưởng ứng này nhằm góp phần đưa việc học tập, tìm hiểu pháp luật, tuân thủ pháp luật trở thành công việc tự thân, thói quen hàng ngày của mỗi cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh nhà trường. Để làm được điều đó, Ban lãnh đạo nhà trường đã lựa chọn chủ đề, nội dung pháp luật để thông tin, phổ biến đến cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh đảm bảo thiết thực, phù hợp, bám sát nhiệm vụ trong tâm của nhà trường, của ngành Giáo dục Thủ đô; Tuyên truyền về sự ra đời, ý nghĩa của Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Đẩy mạnh phổ biến, giáo dục, nâng cao nhận thức về Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam có nội dung liên quan trực tiếp đến lĩnh vực giáo dục, nhà trường, giáo viên, nhân viên, học sinh; Tôn vinh, khen thưởng các bộ phận, khối chủ nhiệm, tổ nhóm chuyên môn, cá nhân tiêu biểu điển hình trong công tác thực hiện, tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật; tạo sức lan tỏa sâu rộng trong mỗi gia đình thành viên của nhà trường, trong khu vực địa phương và trong đời sống xã hội về tinh thần thượng tôn Hiến pháp, pháp luật của nước nhà.

Căn cứ chức năng nhiệm vụ, lĩnh vực quản lý và tình hình thực tế của nhà trường, Ban chỉ đạo thực hiện công tác pháp chế đưa ra các nội dung hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật năm 2023, bao gồm: (1) Tuyên truyền, phổ biến về mục đích, ý nghĩa của Ngày Pháp luật Việt Nam; các dự thảo chính sách, quy định pháp luật của Trung ương và Thành phố có nội dung liên quan trực tiếp đến lĩnh vực giáo dục, đến nhà trường, cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh; những vấn đề dư luận quan tâm và cần định hướng. Trọng tâm tập trung tuyên truyền về luật phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí; bảo vệ môi trường; phòng cháy, chưa cháy và cứu nạn, cứu hộ; trật tự văn minh đô thị, an ninh, an toàn trường học, an toàn giao thông; phòng, chống xâm hại trẻ em, bạo lực học đường, phòng chống tác hại của thuốc lá, nói không với ma túy và các hình thức liên quan đến ma túy...; (2) Tuyên truyền Quy tắc ứng xử của cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh trong nhà trường, nơi công cộng, ứng xử khi tham gia môi trường mạng xã hội; những thông tin về cải cách hành chính, xây dựng Chính quyền điện tử của Thành phố; sử dụng các dịch vụ công mức độ 3; 4 lĩnh vực giáo dục và đào tạo; (3) Giáo dục ý thức tuân thủ và chấp hành pháp luật; tuyên truyền gương “Người tốt, việc tốt” trong việc xây dựng, thực hiện và bảo vệ pháp luật; phê phán, đấu tranh với hành vi vi phạm pháp luật hoặc lệch chuẩn xã hội; (4) Tuyên truyền nâng cao ý thức trách nhiệm để mỗi cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh  chủ động tìm hiểu pháp luật; tìm hiểu nội dung cơ bản của các luật, pháp lệnh nhất là văn bản mới có hiệu lực năm 2022, năm 2023.

Riêng đối với học sinh, công tác này đã được khối Chuyên môn và khối Chủ nhiệm phối hợp cùng Công đoàn và tổ công tác Đoàn - Đội Trường THCS và THPT Nguyễn Siêu lên kế hoạch và chú trọng tổ chức thực hiện ngay từ khi năm học 2023-2024 bắt đầu và kéo dài suốt năm. 


 
Hình ảnh trong tiết chuyên đề Hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam của học sinh THCS và THPT Nguyễn Siêu

Cụ thể: 18/9: Học sinh toàn trường sinh hoạt dưới cờ với chủ đề “Hưởng ứng tháng an toàn giao thông”; 16-20/10: Bổ sung ít nhất 2 đầu sách về pháp luật tại thư viện mỗi lớp; 14/10: Phát động hưởng ứng Ngày PLVN 2023 trong toàn thể hội đồng giáo dục; 16/10: Phổ biến cho học sinh về tháng cao điểm hưởng ứng ngày Pháp luật Việt Nam; Trong năm học, giáo viên bộ môn GDCD/Giáo dục Kinh tế và Pháp luật lồng ghép nội dung giáo dục pháp luật vào giảng dạy; 6/11: HS toàn trường thi Rung chuông vàng tìm hiểu về một số quy định của pháp luật; 6-11/11: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền: Chạy chữ trên bảng điện tử cổng trường; đăng tải các tin bài trên website và fanpage Trường Nguyễn Siêu; đặt standee trong khuôn viên…; 16/10- 30/11: Trưng bày các đầu sách về pháp luật, hướng dẫn học sinh đọc và tìm hiểu tại Thư viện trường; 15/11: Tổng kết cuộc thi trực tuyến “Vì an toàn giao thông thủ đô; Tháng 11-12/2023: Triển khai cuộc thi viết về “Gương người tốt, việc tốt”. Tổng kết đánh giá, biểu dương cá nhân trong cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về định danh điện tử và dịch vụ công trực tuyến”.

Hình ảnh trong giờ sinh hoạt dưới cờ tại Trường THCS và THPT Nguyễn Siêu với chủ đề “Hưởng ứng tháng an toàn giao thông” 18/9/2023

*

Ngày 9 tháng 11 năm 1946 là ngày bản Hiến pháp đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nay là nước CHXHCN Việt Nam, được Kỳ họp thứ nhất Quốc hội Khóa I thông qua. Sự kiện này mở ra một nền lập pháp Việt Nam thời đại mới với tư tưởng "Trăm điều phải có thần linh pháp quyền" của Chủ tịch Hồ Chí Minh, phản ánh cốt lõi của Nhà nước dân chủ mới là quản lý xã hội bằng pháp luật, trên cơ sở đó tạo nền tảng để từng bước xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân dưới sự lãnh đạo của Đảng.

Ngày 9 tháng 11 với ý nghĩa trọng đại, mang tính biểu tượng sâu sắc đó đã được Đảng, Nhà nước lựa chọn là "Ngày Pháp luật nước Cộng hòa XHCN Việt Nam". Điều đó được ghi nhận trong Luật Phổ biến giáo dục pháp luật năm 2012, khẳng định giá trị, vai trò của Hiến pháp, pháp luật đối với đời sống xã hội, lan tỏa tinh thần dân chủ - pháp quyền, ý thức chấp hành pháp luật, nhắc nhở chúng ta sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật.

Việc tổ chức Ngày Pháp luật Việt Nam là nhằm đề cao trách nhiệm của các cơ quan Nhà nước trong việc phổ biến, nâng cao nhận thức cộng đồng, tránh rủi ro pháp lý do thiếu hiểu biết về pháp luật; là thông điệp gửi đến cộng đồng quốc tế hình ảnh một nước Việt Nam thượng tôn pháp luật; tôn trọng, bảo vệ và bảo đảm thực thi đầy đủ các quyền con người, quyền công dân.