Cởi mở - tư vấn cho học sinh khối 8, 10

15:00 31/12/2021

"Tình yêu và tình dục an toàn" là chủ đề tư vấn dành cho học sinh lớp 8 và lớp 10, mang đến cho các con nhận thức và hành động phù hợp trên cơ sở một ranh giới an toàn, tôn trọng và được tôn trọng trong mọi mối quan hệ, kể cả tình yêu.