Cô dắt con vào cõi Bác xưa...

16:05 25/09/2019

Sáng 24/9, toàn bộ học sinh khối 6 tham gia vào hoạt động trải nghiệm sáng tạo tham quan Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, tìm hiểu và rung động trước nhân cách, cuộc đời và sự nghiệp của vị cha già dân tộc.

Tại Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, học sinh khối 6 Nguyễn Siêu đã hòa cùng dòng người trang nghiêm, kính cẩn vào viếng Bác. Sau đó, các em được tham quan khu nhà ở và làm việc của Người, những "vườn xoài hoa trắng nắng đu đưa", những "hồ nước lặng soi tăm cá"... và xem phim tài liệu về thân thế, sự nghiệp, cả cuộc đời vì nước vì dân của Hồ Chủ tịch.

Đoàn người xếp hàng vào lăng viếng Bác

Học sinh lắng nghe thuyết minh về khu di tích Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Những tấm ảnh tập thể trước tòa nhà Toàn quyền Đông Dương cũ.

Tham quan những nơi làm việc của Hồ Chủ tịch 

Thăm ao cá, nhà sàn Bác Hồ

Xem phim tài liệu về sự nghiệp của Hồ Chủ tịch.