Bảo tàng Rừng đón học sinh Khối 7

15:33 09/02/2017

Một hoạt động TNST liên môn Công nghệ, KHTN dành cho HS khối 7 với chủ đề "Kỹ thuật gieo trồng, chăm sóc, bảo vệ cây rừng. Đa dạng và bảo vệ đa dạng các nhóm sinh vật" vừa diễn ra tại Bảo tàng Tài nguyên Rừng Việt Nam sáng ngày 8 và 9 tháng 2 năm 2017.

Các hình thức dạy học gắn liền với thực tế luôn hấp dẫn học sinh
Thầy trò tại Bảo tàng TN Rừng VN

 

Với 6 hoạt động đan xen đồng thời diễn ra giữa các nhóm, các bạn đã được tham quan khu trưng bày mẫu vật- Tìm hiểu về Động vật có xương sống; làm tiêu bản côn trùng- Ép tranh bướm; tham quan Hầm trú ẩn; tính tuổi cây qua vòng sinh trưởng; làm thí nghiệm Xói mòn và đo chiều cao của cây nhờ máy Blumlay.

 

Các hình thức dạy học gắn liền với thực tế luôn hấp dẫn học sinh
Các hình thức dạy học gắn liền với thực tế luôn hấp dẫn học sinh

 

Qua đó, các bạn biết thu thập tư liệu, hình ảnh về các nhóm động vật; nêu được các tiêu chí để đánh giá giá sự đa dạng các nhóm sinh vật; nêu được ý nghĩa của sự đa dạng các nhóm sinh vật và đặc biệt là có ý thức tự giác trong việc bảo vệ các loài động vật quý hiếm đang có nguy cơ tuyệt chủng.

Với môn Công nghệ, đây là hoạt động học tập sinh động cho hai bài: Bảo vệ và khai thác rừng; Trồng và chăm sóc rừng. Với môn KHTN, chuyến đi là những minh họa tuyệt vời cho bài 12: Đa dạng các nhóm sinh vật.

Anna