TIN TỨC - SỰ KIỆN - NHÂN VẬT

30 năm Trường Nguyễn Siêu: các kênh đóng góp dữ liệu

Công trình mang ý nghĩa đặc biệt: "Bảo tàng Cộng đồng Nguyễn Siêu" - nhịp cầu nối các thế hệ cán bộ, giáo viên, nhân viên, cha mẹ học sinh và học...

NHỮNG CON SỐ ẤN TƯỢNG

25:1

Tỉ lệ HS và GV

25

Sĩ số TB/lớp

100%

HS đỗ Đại học( từ 2014 )

1500

Giải thưởng HS

300

Giải thưởng GV
Câu lạc bộ sau giờ học

08

TIỂU HỌC

27

TRUNG HỌC

NHỮNG CON SỐ ẤN TƯỢNG

25:1

Tỉ lệ HS và GV

25

Sĩ số TB/lớp

100%

HS đỗ Đại học( từ 2014 )

1500

Giải thưởng HS

300

Giải thưởng GV
Câu lạc bộ sau giờ học

08

TIỂU HỌC

27

TRUNG HỌC

ĐỐI TÁC QUỐC TẾ