Thư Cambridge


Cambridge dạy Lịch sử như thế nào?

Tôi nghĩ rằng Lịch sử là môn học thú vị.

Điểm đến của học sinh A Level toàn cầu

Trong thư này, tôi xin chia sẻ thông tin về điểm đến của học sinh A Level toàn cầu để chúng ta cùng biết: Học xong A Level thì học sinh đi đâu? Tôi hi vọng đây sẽ là thông tin hữu ích cho các con học sinh trước ngưỡng cửa đại học.

Người Việt phải làm chủ chương trình Cambridge tại Việt Nam

[ Từ Bộ phận Quốc tế - Trường Nguyễn Siêu ]