Đội ngũ cán bộ Văn phòng

Đồng chí Phan Thị Văn - Chánh Văn phòng HĐQT

Đồng chí Phan Thị Văn
CHÁNH VĂN PHÒNG HĐQT

Đồng chí Chu Quang Hễ - Phụ trách CSVC

Đồng chí Chu Quang Hễ
PHỤ TRÁCH CSVC

Cán bộ - NHÂN VIÊN khối văn phòng

« »

    Đăng ký nhận tin