(*) Trường bắt buộc điền.

Chưa chọn ảnh
Ảnh chân dung 3x4 chụp trong năm (dung lượng 2Mb) (*)
Họ và tên (*) :
Giới tính (*) :
Ngày sinh (*) :
Tháng (*) :
Năm (*) :
Nơi sinh (*) :
Lớp đăng ký (*) :
Năm học (*) :
Mã Moet(*)
(vui lòng liên hệ với GVCN lớp hiện tại của con để biết mã này):
Nguyện vọng học (*):
Học sinh đã có chứng chỉ tiếng Anh Cambridge Quốc tế chưa? (*):
Học sinh đã thi Cambridge CheckPoint Primary chưa? (*):
Đang học tại trường (*):
Học sinh đã từng chuyển trường hay chưa?(*):
Đánh giá kết quả cuối năm lớp 1 (*):

Môn Toán:
Môn Tiếng Việt:
Phẩm chất:
Đánh giá kết quả cuối năm lớp 2 (*):

Môn Toán:
Môn Tiếng Việt:
Phẩm chất:
Đánh giá kết quả cuối năm lớp 3 (*):

Môn Toán:
Môn Tiếng Việt:
Phẩm chất:
Đánh giá kết quả cuối năm lớp 4 (*):

Môn Toán:
Môn Tiếng Việt:
Phẩm chất:
Đánh giá kết quả cuối năm lớp 5 :

Môn Toán:
Môn Tiếng Việt:
Phẩm chất:
Hộ khẩu thường trú (*):
Chỗ ở hiện tại (*):
Ghi rõ tên-lớp anh/chị/em ruột đang học Nguyễn Siêu (Nếu có):
Lưu ý đặc biệt về sức khỏe (Nếu có):
Thành tích, năng lực vượt trội khác (Nếu có):
Anh/chị có dự định cho con đi du học trong tương lai không?

Thông tin Cha Mẹ Học Sinh

Họ tên bố (*):
Họ tên mẹ (*):
Điện thoại di động bố (*):
Điện thoại di động mẹ (*):
Email bố:
Email mẹ:
Nghề nghiệp bố:
Nghề nghiệp mẹ:
Cơ quan bố:
Cơ quan mẹ:
Chức vụ bố:
Chức vụ mẹ:
Điện thoại cơ quan bố:
Điện thoại cơ quan mẹ:

Thông tin người đại diện hợp pháp của học sinh (nếu có)

Họ tên người đại diện:
Nghề nghiệp người đại diện:
Cơ quan người đại diện:
Chức vụ người đỡ đầu:
Điện thoại cơ quan người đại diện:
Điện thoại di động người đại diện:
Email người đại diện:

Hoàn cảnh đặc biệt của gia đình học sinh (nếu có)

Đề nghị của cha mẹ học sinh (nếu có)

Anh/chị biết đến trường Nguyễn Siêu qua kênh thông tin nào?
Nếu con trúng tuyển vào trường, anh/chị có sẵn sàng tham gia CLB Cha mẹ học sinh tình nguyện hay không?

Tài khoản để cập nhật thông tin hồ sơ đăng ký
Email (*) :
Vui lòng sử dụng tài khoản Gmail để đăng ký.
Mật khẩu (*) :
Nhập lại mật khẩu (*) :
Người khai (ghi rõ họ tên) (*):

Một email với đường link xác nhận việc đăng ký đã được gửi đến địa chỉ email:

Xin vui lòng truy cập email và nhấn vào link xác nhận để hoàn tất việc đăng ký!