Thử thách đọc sách: AI LÀ “MỌT SÁCH CHÚA”?

08:00 25/02/2021

Thư viện Trường Nguyễn Siêu mời các bạn học sinh tham gia Thử thách đọc sách bằng hình thức trả lời nhanh 10 câu hỏi sau đây.

Phần thưởng sẽ được trao cho những bạn có câu trả lời đúng và nhanh nhất. Các bạn hãy soạn câu trả lời trên bản Word theo thứ tự câu hỏi và gửi vào mail của các cô thủ thư theo địa chỉ:

TV Tiểu học: tamtran.88@nguyensieu.edu.vn

TV Trung học: huyennguyen.83@nguyensieu.edu.vn

Thời gian nhận bài muộn nhất là thứ Hai, ngày 01/3/2021.

Nhiều phần thưởng hấp dẫn đang chờ những “mọt sách” nhanh tay nhất. 

Chúc các bạn may mắn!

Thủ thư Thư viện Nguyễn Siêu