THCS & THPT: Những văn bản công khai CMHS cần biết (2021-2022)

08:00 30/08/2021

Thông tin về cơ sở vật chất, đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên; cam kết chất lượng giáo dục năm học 2021-2022 và thông tin chất lượng giáo dục thực tế năm học 2020-2021 xin xem tại các link dưới đây.

>>> Công khai thông tin cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục phổ thông, năm học 2021-2022

>>> Công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên của cơ sở giáo dục phổ thông, năm học 2021-2022

>>> Cam kết chất lượng giáo dục cấp Trung học Phổ thông, năm học 2021-2022

>>> Công khai thông tin chất lượng giáo dục thực tế, năm học 2020-2021