Sinh hoạt Chi Đội tháng Tư

15:19 18/04/2022

Sáng ngày 18/4/2022, 100% Chi Đội của Liên Đội THCS Nguyễn Siêu đã tổ chức tiết sinh hoạt Chi Đội chào mừng 47 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2022) và kỉ niệm 136 năm ngày Quốc tế Lao động (1/5/1886 - 1/5/2022).

Buổi sinh hoạt là dịp học sinh ôn lại ý nghĩa lịch sử ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và tìm hiểu về ngày Quốc tế Lao động 1/5, góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, khơi dậy niềm tự hào trong mỗi học sinh. Từ đó, củng cố niềm tin, phát huy tinh thần trách nhiệm học sinh đối với nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong thời kì mới. Các Chi Đội đã tổ chức tiết sinh hoạt dưới cả hai hình thức trực tuyến và trực tiếp.

Dưới đây là một số hình ảnh từ tiết sinh hoạt!