Sinh hoạt Chi Đội, Chi Đoàn với chủ đề “Phòng chống Covid trong trường học”

10:00 22/02/2022

Nhằm đảm bảo tối đa yêu cầu về phòng, chống dịch trong trường học, “Thông điệp 5K”, Sổ tay Covid-19 đã được triển khai tới 100% các lớp qua buổi sinh hoạt chủ đề: “Phòng chống Covid trong trường học” vào tiết 1 ngày 21/02/2022 tại trường THCS và THPT Nguyễn Siêu.

>>> Xem Sổ tay Covid-19 TẠI ĐÂY

Dưới đây là một số hình ảnh của chương trình sinh hoạt chi Đội, chi Đoàn với chủ đề “Phòng chống Covid trong trường học”.