Nguyen Sieu Student Talk - lan tỏa những ý tưởng tuyệt vời

14:49 23/12/2021

Nguyen Sieu Student Talk (NSS Talk) là một dự án được lấy ý tưởng từ TED Talk với khẩu hiệu “Ideas worth spreading“ - Lan toả những ý tưởng có giá trị. NSS Talk bao gồm các bài nói chuyện ngắn (dưới 15 phút), truyền đạt những ý tưởng mạnh mẽ về một vấn đề cụ thể. NSS Talk mùa 1 với chủ đề “Future Painter” sẽ tập trung khai thác những vấn đề xoay quanh hạnh phúc và sự thành công của học sinh trong gia đình, trường học và xã hội.

NSS Talk ra đời với sứ mệnh: (1) Công bố các sáng kiến, kết quả nghiên cứu và lan toả những ý tưởng có giá trị của học sinh đóng góp cho sự phát triển của cá nhân và cộng đồng; (2) Tạo dựng sân chơi trí tuệ, nơi học sinh thể hiện sự tự tin, tư duy phản biện và năng lực giải quyết vấn đề; (3) Tăng cường tiếng nói của học sinh trong trường học và cộng đồng.

NỘI DUNG

• Nội dung 1: Các sáng kiến của học sinh trong Hội nghị học sinh hướng đến thay đổi trường học liên quan đến các chủ đề khác nhau được lựa chọn hàng năm.

• Nội dung 2: Các kết quả nghiên cứu nổi bật trong cuộc thi Khoa học kỹ thuật dành cho học sinh trong, đặc biệt là chủ đề khoa học xã hội và hành vi có giá trị đóng góp cho việc thay đổi cộng đồng.

• Nội dung 3: Các ý tưởng tự do của học sinh về nhiều lĩnh vực và chủ đề khác nhau được đề xuất tự nguyện.

HÌNH THỨC: Mỗi sáng kiến, ý tưởng của học sinh được trình bày dưới dạng bài nói chuyện có độ dài từ tối thiểu 3 phút đến tối đa 15 phút.

CÁCH THỨC đăng ký tham gia và gửi bài:

• Bước 1: Học sinh có sáng kiến, ý tưởng gửi bài trình bày dưới dạng văn bản (file Word) về Ban tổ chức theo địa chỉ: <tamlyhocduong@nguyensieu.edu.vn>

• Bước 2: Ban tổ chức tiến hành xem xét các ý tưởng và bài trình bày trong vòng từ 5 đến 10 ngày làm việc kể từ thời gian nhận bài.

• Bước 3: Ban tổ chức gửi phản hồi cho tác giả về sự chấp thuận hoặc không kèm theo hướng dẫn về thời gian và những điều cần chuẩn bị cho quá trình sản xuất video nếu được chấp thuận.

     

YÊU CẦU đối với bài trình bày:

• Các sáng kiến và ý tưởng phù hợp với chủ đề của dự án.

• Các sáng kiến và ý tưởng được trình bày là sản phẩm trí tuệ của cá nhân hoặc nhóm tác giả, không phải là sản phẩm sao chép hoặc diễn ngôn lại của người khác.

• Các ý tưởng, sáng kiến được trình bày là phát hiện mới hoặc thể hiện cách suy nghĩ độc đáo, khác biệt về một vấn đề cụ thể.

• Bài trình bày thể hiện tư duy và quan điểm của cá nhân, khuyến khích lối tư duy đổi mới và hướng tới giải quyết vấn đề.

• Bài trình bày thể hiện tính khách quan, thể hiện quá trình tư duy cẩn trọng dựa trên cơ sở lý thuyết và/hoặc thực tiễn, không cảm tính, không vội vã.

• Bài trình bày được gửi về Ban tổ chức dưới dạng văn bản, có thể kèm theo các hình ảnh hoặc video có liên quan được sử dụng để minh hoạ hoặc làm rõ vấn đề.

• Bài trình bày có độ dài phù hợp đảm bảo có thể hùng biện hoặc thuyết trình trong khoảng thời gian từ 3 đến 15 phút.