Muôn sắc màu tranh cổ động chống Covid-19

14:00 12/10/2021

Hưởng ứng chiến dịch "Vùng xanh hi vọng" do Quận đoàn tổ chức nhằm lan toả những cảm xúc tích cực, niềm vui, niềm hi vọng trong cuộc sống và chung tay kêu gọi cộng đồng thực hiện tốt các biện pháp chống dịch, học sinh Nguyễn Siêu đã có những bức tranh cổ động sinh động và đầy ý nghĩa.

Nguyễn Phương Linh - 7CI2

Bảo Nhi - 7CI5

Đinh Nguyễn Minh Anh - 8CI1

Phạm Thị Minh Châu - 8CI3

Minh Tâm - 8CI3

Diễm Anh - 7CI1

Hạnh Phương - 7CI1

Hoàng Châu Anh - 7CI6

Lê Nam Khánh - 7CI2

Minh Phương - 7CI1

Nguyễn Phương Tuệ Anh

Nguyễn Diệu Anh - 7CI1

Nguyễn Minh Khuê - 8NS1

Phan Thuỳ Dương - 7CI6

Phạm Gia Hân - 7CI6

Trúc An - 7CI6

Đinh Hoàng Bảo Anh - 7CI1

Đinh Nguyệt Hương - 7CI7

Đỗ Thảo Nguyên - 7CI7