Khóa học sơ cứu First Aids Training Course cho GV Nguyễn Siêu

16:28 14/12/2020

Khóa học sơ cứu First Aids Training Course năm thứ hai tại Nguyễn Siêu vừa được tổ chức vào ngày 12/12/2020, dành cho giáo viên trong và ngoài nước. Đây là gói đào tạo tiêu chuẩn quốc tế về cứu hộ, sơ cứu do huấn luyện viên từ tổ chức VSLC (The Vietnam Swimming and Lifesaving Company) hướng dẫn.

Chương trình áp dụng nhiều phương pháp và nguồn lực giảng dạy, gồm các video, hoạt động nhóm, đóng giả tình huống và đặc biệt là các bài thực hành trực tiếp đã góp phần giúp cho các giáo viên, nhân viên nắm được những kiến thức, kĩ năng cần thiết để sơ cứu, cứu hộ trong mọi môi trường, đặc biệt là học đường, giúp họ nhận ra, nhanh chóng thích ứng với vai trò và môi trường quanh mình.