Học Quốc phòng - An ninh trực tuyến

08:00 29/12/2021

Chương trình học Quốc phòng - An ninh lần đầu tiên tổ chức trực tuyến với sự tham gia của đầy đủ học sinh THPT Nguyễn Siêu. Các bạn đã tham gia với ý thức học tập tích cực, trách nhiệm, thực hiện đầy đủ yêu cầu của giáo viên.