Eco-school bắt đầu từ các bé em lớp 1

11:34 16/08/2019

Ở Trường Nguyễn Siêu, một công cuộc vận động sống xanh đã và đang được đưa vào từng lớp học, tới từng học sinh.

Mới đây, các bé lớp 1CI1 đã có hoạt động tìm hiểu về 2 loại rác thải là vô cơ và hữu cơ, và thực hành phân loại rác. 4 học sinh được chọn để trải nghiệm phương pháp “đồng giảng” là những người phụ trách dạy nội dung này cùng với cô giáo. Các bạn trong lớp đều được thực hành phân loại rác.

Sau các trải nghiệm sinh động, các bạn rất vui và bảo nhau về nhà cũng dùng các loại túi sinh học tự hủy như ở lớp để đựng thức ăn hoặc đựng rác. Khi biết thông tin những loại rác vô cơ có thể tồn tại hàng nghìn năm, các bạn ấy đều rất ngạc nhiên và lo lắng, nhắc nhở nhau. 

Một lối sống eco đang được cụ thể hóa vào sinh hoạt thường nhật tại trường và ở nhà của các bạn như thế. Tin tưởng rằng Trái đất sẽ xanh hơn nhờ vào từng nhận thức và hành động dường như nhỏ bé hôm nay.