DANH SÁCH HỌC SINH TRÚNG TUYỂN CHƯƠNG TRÌNH DU HỌC MACLEANS 2019

08:48 08/03/2019

Cho đến thời điểm này, Nguyễn Siêu vẫn là trường duy nhất tại Việt Nam ký kết thỏa thuận hợp tác về trao đổi giáo dục hàng năm với trường Macleans College (New Zealand). Theo đó, từ trung tuần tháng 4 đến tháng 7, trường Macleans sẽ tiếp nhận các thành viên đến từ Nguyễn Siêu, tạo điều kiện cho các em sống cuộc sống đích thực của một du học sinh. Các học sinh đăng kí tham dự tiếp tục phải trải qua 3 vòng tuyển chọn để có mặt trong danh sách 21 bạn lên đường trong hành trình Macleans 2019.

STT

TÊN HỌC SINH

LỚP

1

Nguyễn Ngọc Huyền

7CI2

2

Hách Thanh Mai Chi

7CI4

3

Cao Vũ Nguyên Châu

8CI2

4

Nguyễn Thị Ngọc Minh

8CI2

5

Vũ Bảo Trân

8CI2

6

Tran Nam Anh

10IG1E1

7

Trần Việt Anh

10IG1E1

8

Vũ Kiều Phương Anh

8CI3

9

Đỗ Khánh An

8CI3

10

Nguyễn Phương Hà Linh

8CI3

11

Trần Xuân Yến Nhi

9IG1E0

12

Bùi Trần Hoàng Dương

8CI3

13

Trần Đăng Dương

9IG1E0

14

Nguyễn Tuệ Nhi

7CI3

15

Vũ Vân Ngọc

10IG1E1

16

Trịnh Thanh Bình

8CI2

17

Nguyễn Đức Duy

8CI2

18

Ngô Sách Tường

8CI2

19

Hoàng Lê Phong

8CI2

20

Lang Thái Dương

9IG1E0

21

Lang Thái An

7CI3

 

Hoạt động ngoài trời tại Macleans College