Cuộc vận động sáng tác Mái trường tuổi 30 (giai đoạn 2)

08:00 07/01/2022

Với đối tượng mở rộng và giải thưởng hấp dẫn, giai đoạn 2 của cuộc vận động sáng tác hướng tới kỷ niệm 30 năm thành lập Trường Nguyễn Siêu tiếp tục được triển khai.