CUỘC THI "BOOK REVIEW - TRANG SÁCH XANH NUÔI DƯỠNG ƯỚC MƠ HỒNG

15:52 01/03/2021

Mời tất cả các bạn học sinh Tiểu học và THCS Nguyễn Siêu tham gia cuộc thi Book review – trang sách xanh nuôi dưỡng ước mơ hồng” do Hội đồng Đội thành phố Hà Nội tổ chức để cùng chia sẻ những cuốn sách hay và tình yêu sách của mình đến mọi người