COVID-19 updates for Cambridge schools - Cập nhật gửi các trường Cambridge

20:03 24/03/2020

Southeast Asia & Pacific

https://nguyensieu.edu.vn/FilesUpload/files/Letter_BenSchmidt.pdf }

24 March 2020

Dear colleagues and friends in Cambridge schools in Southeast Asia,

I hope you are all well and staying safe during this challenging time. The situation with the Covid-19 outbreak is changing rapidly. In recent days, many more countries have decided to extend school closures into May and June, making it impossible for many of our schools to hold examinations. Earlier today we released the following update to all Cambridge schools worldwide:

May/June 2020 exam series: Cambridge Upper Secondary (IGCSE) and Cambridge International AS and A Level

We have been consulting closely with our global community of schools, who need as much certainty as possible at an uncertain time. Our priority is to protect the safety and well-being of our students and teachers, ensure fairness for all our students and support them in continuing with their education.

We have taken the difficult decision not to run our international examinations in the May/June 2020 series in any country. This includes Cambridge IGCSE, Cambridge O Level, Cambridge International AS & A Level, Cambridge AICE Diploma and Cambridge Pre-U.

We recognise that students have been working very hard towards these exams. We will be working with schools to assess students’ achievements using the best available evidence. Students will receive a grade and a certificate from Cambridge International, given the knowledge and skills they have acquired in their programmes of study. This will ensure students do not face disadvantage as a result of these extraordinary circumstances.

We will provide guidance to schools on how students will receive those grades. We are talking to universities worldwide, and they are factoring these unprecedented circumstances into admissions decisions, so students can continue with their education journeys as soon as possible.

We are also aware of the impact the situation may have on student motivation and learning. Many of our schools are working hard to deliver teaching online to support their students’ learning. We will continue to offer a wide range of support and resources for schools, teachers and students on our dedicated pages on our website at www.cambridgeinternational.org/

Cambridge Primary and Lower Secondary Checkpoint

The May 2020 test series for Checkpoint will no longer go ahead (6-24 April). As an alternative, Cambridge International schools can access our Cambridge Primary and Lower Secondary Progression Tests and mark schemes to support their students. These are available for English, English as a Second Language, Mathematics and Science. We will provide more information about the impact of this decision on schools, including withdrawing entries on Thursday 26 March.

What’s next?

We will provide an update for schools on Thursday 26 March and as regularly as possible. We know that schools will need clear guidance very soon, and we are working around the clock on how to deliver valuable outcomes to students in the many countries where we work.

I sincerely thank you for your patience and for working with us to ensure the best outcomes for your schools and students. I encourage you to share this announcement along with a copy of our FAQs with your parents.

Yours sincerely

Ben Schmidt                                                             
Regional Director, Southeast Asia & Pacific

==================================================================

COVID-19: Cập nhật thông tin tới các trường Cambridge 
Khu vực Đông Nam Á & Thái Bình Dương

Ngày 24 tháng 03 năm 2020

Gửi các đồng nghiệp đang công tác ở các trường Cambridge tại Đông Nam Á,

Tôi hi vọng các bạn đều mạnh khỏe và an toàn trong thời gian khó khăn này. Tất cả chúng ta đều biết, dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến nhanh chóng và phức tạp. Ngày càng có nhiều quốc gia quyết định đóng cửa trường học tới tháng 5 và tháng 6. Điều này đã gây cản trở việc tổ chức các kỳ thi của các trường Cambridge. Vì vậy, vào sớm nay, chúng tôi đã gửi các thông tin cập nhật dưới đây tới tất cả các trường Cambridge trên toàn thế giới:

Về kỳ thi tháng 05/06-2020: Cambridge Upper Secondary (IGCSE) và Cambridge International AS and A Level

Chúng tôi đã và đang tham vấn chặt chẽ với cộng đồng trường Cambridge trên toàn cầu. Ưu tiên hàng đầu của chúng tôi là đảm bảo an toàn cho học sinh và giáo viên, đảm bảo sự công bằng cho tất cả học sinh và hỗ trợ học sinh tiếp tục việc học tập của mình.

Vì vậy, hôm nay, chúng tôi buộc phải đưa ra một quyết định khó khăn, đó là hủy kỳ thi Quốc tế Cambridge vào tháng 5/6-2020 ở tất cả các quốc gia. Các kỳ thi bao gồm Cambridge IGCSE, Cambridge O Level, Cambridge International AS & A Level, Cambridge AICE Diploma and Cambridge Pre-U.

Chúng tôi biết rằng các em học sinh vẫn đang luyện tập chăm chỉ cho các kỳ thi. Chúng tôi sẽ làm việc với các trường học để đánh giá năng lực học sinh thông qua việc sử dụng các cơ sở, tài liệu sẵn có. Học sinh sẽ nhận được điểm đánh giá và chứng chỉ từ Cambridge International về kiến thức và kỹ năng các em đã tiếp thu được trong quá trình học tập chương trình Cambridge. Điều này đảm bảo việc học sinh sẽ không phải đối mặt với các rủi ro chỉ vì hoàn cảnh bất lợi hiện tại.

Chúng tôi sẽ gửi các trường hướng dẫn về việc làm thế nào để đánh giá và chấm điểm thí sinh. Chúng tôi đang liên hệ với các trường Đại học trên toàn thế giới và họ cũng đang cân nhắc tình huống đặc biệt này trước các quyết định tuyển sinh để học sinh có thể tiếp tục hành trình học tập của mình sớm nhất có thể.

Chúng tôi cũng nhận thức được các ảnh hưởng của tình hình hiện tại tới động lực cũng như việc học của học sinh. Rất nhiều trường học trên thế giới đã triển khai việc học tập trực tuyến để hỗ trợ việc học của học sinh. Chúng tôi sẽ tiếp tục hỗ trợ và chia sẻ tài nguyên tới các trường học, giáo viên và học sinh thông qua địa chỉ website www.cambridgeinternational.org/

Về kỳ thi Cambridge Primary & Lower Secondary Checkpoint

Kỳ thi Checkpoint mùa thi tháng 05/2020 (6-24/04) sẽ không diễn ra. Thay vào đó, các trường Cambridge Quốc tế có thể truy cập bài kiểm tra quá trình và thang đánh giá cho bậc Tiểu học và Trung học cơ sở để hỗ trợ học sinh. Các bài kiểm tra này đang áp dụng cho các môn Tiếng Anh, Tiếng Anh như ngôn ngữ thứ hai, Toán và Khoa học. Chúng tôi sẽ cung cấp thêm thông tin về các hệ quả của quyết định này đối với các trường học, bao gồm việc rút đăng ký thi vào thứ Năm ngày 26 tháng 03. 

Các thông tin cập nhật tiếp theo

Chúng tôi sẽ gửi bản thông tin cập nhật tiếp theo tới các trường là vào thứ Năm ngày 26 tháng 3. Chúng tôi cũng sẽ tiếp tục gửi thông tin cập nhật tới các trường. Chúng tôi hiểu rằng các trường học cần được hướng dẫn cụ thể và chúng tôi đang nỗ lực làm việc để đưa tới các kết quả có lợi nhất cho tất cả học sinh học chương trình Cambridge.

Tôi chân thành cảm ơn sự nỗ lực và hợp tác của nhà trường để cùng mang lại lợi ích tốt nhất tới quý nhà trường và học sinh. Tôi khuyến khích nhà trường chuyển thông báo này cũng với một bản các câu hỏi thường gặp tới Cha mẹ học sinh.

Trân trọng,

Ben Schmidt                                                             
Giám đốc Khu vục Đông Nam Á và Châu Á - Thái Bình Dương